in

情人節罐頭料理|《奇蹟的罐頭料理》【布樂文反串夠搶】化身性感小野貓瘋狂發電 Jojo笑言慣咗:希望唔好嚇親人

唔好誤會,呢個只係Liam幻想中嘅情景,而Jojo喺呢幕場景入面仲有晒美腿。

(2023年2月13日)「將Common Food帶到另一層次」,向來愛顛覆大眾想法,傾力炮製超乎想像好節目的 J2(82台),逢周一至五晚八點半推出以「優化」罐頭為大前提的全新飲食節目《奇蹟的罐頭料理》,並邀得四大名廚——楊尚友(Christian Yang)、蔡家富(Gabriel)、徐蒝(Margaret)及陳希裕(Justin)坐陣,輪流擔任罐頭大廚。

如果你係Liam(中),都真係好易誤會係Jojo對自己有意思嘅。

今晚一集主題是情人節,Gabriel、Justin及Margaret將會以白桃、花生、蘑菇、牛肉等不同類型的罐頭,炮製出視覺效果一流的情人節罐頭料理,分別為「白桃瑞士卷」、烤棉花糖火龍果豬頸肉多士及「甜心愛牛仔」。三大菜式之中,以「白桃瑞士卷」最適合冧女友,皆因除了甜品向來是女孩至愛外,其夢幻一般的粉紅色賣相亦極為加分。另外Justin炮製的烤棉花糖多士亦相當神奇,整道菜式的靈魂集中在遇熱後「一瞬即逝」的棉花糖上,萬勿錯過。

如果你係Liam(中),都真係好易誤會係Jojo對自己有意思嘅。

為了配合情人節主題,製作組今次的爆笑短劇亦以「愛情」為主題。劇情講述因為一張署名「性感小野貓」的示愛咭,令職場男子馮子豪(Liam)表錯情,並在腦海中連番幻想女同事黃紫恩(Jojo)向其拋媚眼,及化身性感貓女郎在其面前搔首弄姿的情景,香艷不足、搞笑有餘。故事最後最反高潮的,是原來「性感小野貓」真身是布樂文(JB),為了配合喜劇效果,JB同樣以「性感小野貓」造型登場,除了會與Jojo一樣獻媚,更會擺出一副無辜樣嘟嘴,相當爆笑。

Jazz Funk要求展示女性美態

JB好投入,令人睇到投晒降。

事後問到Jojo在鏡頭前扮Sexy拋媚眼會否尷尬,她笑言「慣咗」,原因更與跳舞有關:「我係慣咗做性感動作,因為我本身跳Jazz Funk,好多時都會要求我哋要展現吓女性嘅美態,加上對手係Liam同JB都好熟啦,所以拍攝過程係OK嘅,希望真係電到人而唔係嚇親人啦。」已單身一年之久的Jojo,笑言幾乎忘記明天就是情人節,並謂自己不是特別有儀式感的人。談到廚藝,Jojo則笑指自己很飄忽:「如果係好熟手嘅中菜,我冇問題嘅,但西式嗰啲就通常一定唔得,會釀成大災難。」

《中年好聲音》熱爆網絡 網上曝光次數破1億大關

《中年好聲音》71歲吳大強僅用一周學識吹口琴 肥媽冧爆:You belong to the stage